top of page

Υπηρεσίες Φορολογίας

Ο Ορκωτός Λογιστής, J. Kromida, μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε για το μέλλον σας και να αποφύγετε οικονομικές υποχρεώσεις, με μικρές στρατηγικές που αποδίδουν. Η πλήρους σειράς υπηρεσίες μας φορολογίας επιχειρήσεων και ατόμων καλύπτουν τις ανάγκες πελατών με φορολογικές υποχρεώσεις στις δικαιοδοσίες Καναδά, Η.Π.Α. και Ελλάδος, ασχέτως του τόπου διαμονής των.

Η κατά το δυνατόν ελάττωση φόρων είναι νομικό δικαίωμα του κάθε φορολογουμένου, ενώ η αποφυγή πληρωμής φόρου θεωρείται εγκληματική πράξη. Ο αποδοτικός σχεδιασμός δύναται να αυξήσει κατά το μέγιστο το δικαίωμα του καθενός να ελαττώσει το φορολογικό βάρος του στο ελάχιστο δυνατόν. Τα πεπειραμένα και υψηλής εκπαίδευσης στελέχη μας, είναι ειδήμονες σε όλες τις κατωτέρω υπηρεσίες και εργάζονται μαζί σας για να αποφασίσουν πώς κατά το δυνατόν καλύτερα να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και υποχρεώσεις:

Market Analysis

Φορολογία Ατόμων

Για πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, η θέσης τους ατομικής φορολογίας συνδέεται άμεσα με αυτή της εταιρίας τους. Οι σύμβουλοί μας φορολογίας, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στην φορολογία εταιριών και τη φορολογία ατόμων [πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζουν και κατανοούν ότι μερικές φορές στους τομείς  φόρων εταιριών και  ατομικών φόρων δυνατόν η μια κατηγορία να αλληλοεπιδρά στην άλλη], μπορούν να σας παρέχουν αποτελεσματικές στρατηγικές ελάττωσης του συνόλου των φορολογικών σας υποχρεώσεων. Ο προσεκτικός σχεδιασμός συντελεί τα μέγιστα στην ελάττωση της επίδρασης και στα δύο επίπεδα φορολογίας, την ατομική και την εταιρική.

Team Discussion

Φόρος Εισοδήματος Εταιριών

Παρέχουμε στην πελατεία μας αποτελεσματικές στρατηγικές και συμβουλές για την κατά το δυνατόν ελάττωση των φόρων τους. Όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, αντιμετωπίζουν το θέμα της φορολογίας. Το τι φόρους θα πληρώσετε μπορεί να επηρεαστεί από τις προσεκτικές φορολογικές στρατηγικές. Αφήστε μας να σας δείξουμε πώς να εξοικονομήσετε φόρους.

Stock Market Quotes

Εμπόρευμα /

Έμμεσος Φόρος

Είναι πολύ σπουδαίο για το μέλλων   της εταιρίας σου να σιγουρευτείτε ότι οι φόροι σας εμπορεύματος εισπράττονται και εμβάζονται έγκαιρα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των έμμεσων φόρων σας και εμπορεύματος. Θα επιθεωρούμε τις δραστηριότητές  σας για να βεβαιωθούμε ότι τα υπάρχουν τα κατάλληλα και απαραίτητα κοντρόλ και συστήματα και θα σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε το μέγιστο από τους πιστωτικούς φόρους και τις σχετικές εκπτώσεις.

international-eCommerce-taxes.jpg

IΔιεθνείς Φόροι

Εισέλθετε σε ένα δίκτυο από επαγγελματίες φορολογίας που έχουν τις εμπειρίες για να σας κατατοπίσουν  «στα μέσα και έξω» των νόμων της διεθνούς φορολογίας. Για εταιρίες που συμμετέχουν σε διεθνείς επιχειρηματικές εργασίες οι νόμοι φορολογίας μπορεί να έχουν εμπόδια. Συνδεόμαστε ανά τον κόσμο  με ένα δίκτυο από επαγγελματίες φορολογίας που έχουν την τεχνογνωσία –και την υπομονή- να σας βοηθήσουν «στα μέσα και έξω»
του επαναπατρισμού των κερδών σας με τρόπο αποτελεσματικής φορολογίας, ως και στη δόμηση  δια-συνοριακών  εμπορικών πράξεων με  φορολογικά οφέλη, καθώς  και περισσότερα.

Electronic Chip

Πιστωτικοί Φόροι για Έρευνα & Ανάπτυξη (R & D)

Αφήστε τους επαγγελματίες μας φορολογίας να αποφασίσουν το δικαίωμά σας για πιστωτικούς φόρους για R & D , ώστε να σας βοηθήσουν να υποβάλλετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Προς το παρόν, η Καναδική Κυβέρνηση ενθαρρύνει  καινοτομίες και νεωτερισμούς με μερικά από τα ποιο γενναιόδωρα κίνητρα στον κόσμο. Πάντως, υπολογίζεται ότι λιγότερο από 15% των εταιριών που διαθέτουν τα προσόντα υποβάλλουν αιτήσεις για παρόμοια οφέλη. Προς το παρόν, δαπάνες για R & D δυνατόν να είναι εκλέξιμες για επιστροφή του 35 % από την CRA. Η επιχείρησή σας δυνατόν να χάνει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια επιστροφής φόρων.

Αν π.χ. η εταιρία σας αναπτύσσει ένα νέο προϊόν, βελτιώνει ένα υπάρχον προϊόν, βελτιώνει μεθόδους παραγωγής, η εργάζεται να ελαττώσει την επίδραση της βιομηχανικής παραγωγής  της στο περιβάλλον, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τις απαιτήσεις του προγράμματος,  επί πλέον δε, να σας συνδράμουμε να εξασφαλίσετε φορολογικές απαλλαγές ή να λάβετε πιστώσεις που δυνατόν να δικαιούται η επιχείρησής σας.

bottom of page